Facebook Pixle Code:

เทคการสกีนเสื้อ

เทคนิคการสกีนเสื็อ โดยไมโครอิ้งค์

   1. นำเสื้อ หรือ วัสดุที่เป็นประเภทผ้า หรือวัสดุที่จะสกรีน มาวางไว้บนพื้นโต๊ะที่ราบเรียบ ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้ไม้อัด หรือ แผ่น ฟิวเจอร์บอร์ด

(แผ่นพาสติกลูกฟูก) ตัดให้เล็กกว่าตัวเสื้อเล็กน้อย สอดในตัวเสื้อ แล้วเอามือลูบให้ราบเรียบ กรณีที่ต้องการความคมชัด สวยงาม

ควรทากาวบนโต๊ะที่จะสอดเสื้อด้วยกาวทาโต๊ะสำหรับงานสกรีนชนิดพิเศษก่อน แล้วรอให้แห้งจึงจะใส่เสื้อ โดยกาวจะทำให้เสื้อที่ใส่โต๊ะจะอยู่ใน

ตำแหน่งเดิมไม่ว่าสกรีนกี่ครั้งก็ตาม

  2. นำบล็อกสกรีนที่เตรียมไว้ มาวางบนเสื้อที่ต้องการจะสกรีน เทสีสกรีนที่เตรียมไว้ ลงบนบล็อกสกรีน ใช้ยางปาด ปาดสีผ่านบล็อกสกรีน

ในลักษณะปาดเข้าหาตัว ประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วยกบล็อกขึ้น ถ้าจะพิมพ์หลายๆตัว ก็ ยกบล็อกไปพิมพ์ตัวต่อๆไปได้เลย ด้วยวิธีการเดียวกัน

จนหมดชิ้นงานที่จะพิมพ์  

  3. เป่าให้แห้ง แล้วพิมพ์ซ้ำอีกครั้งเพื่อความสวยงาม กรณีไม่มีโต๊ะทากาว สามารถพิมพ์สกรีนได้แค่รอบเดียว

สนใจติดต่อ